Sezon narciarski 2021 zbliża się wielkimi krokami.

Jako zapaleni, doświadczeni narciarze bardzo się na niego cieszymy. Wielu z Was zapewne także, jednak pojawiają się pewne obawy z uwagi na obecną sytuację w kraju.
Piszecie, dzwonicie co w sytuacji gdy nadejdzie druga fala pandemii?

parallax background

Chcemy Was uspokoić i dać gwarancję. W przypadku zamknięcia granic, hotelu czy Waszego zachorowania na COVID-19, odzyskacie do 100% poniesionych kosztów związanych z rezerwacją.

Z nami możecie czuć się bezpieczni. Podjęliśmy współpracę z SIGNAL IDUNA, dając Wam możliwość ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z powodu COVID-19.

1) rezygnacja z podróży poprzez:
a) rezygnację z imprezy turystycznej, z wyjazdu pakietowego lub z udziału w konferencji,
b) anulację biletu,
c) anulację rezerwacji noclegów.
2) przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej .
Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji:
a) ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów
b) ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów
Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w terminie:
a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze),
b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze).
Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż:
a) następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji podróży,
b) z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej.

Przybliżona składka ubezpieczenia na czas trwania wyjazdu to ok. 135 pln.

W przypadku chęci wykupienia polisy wystarczy skontaktować się z naszym ubezpieczycielem pod numerem telefonu + 48 516 516 349.

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie które zapewniamy w cenie wyjazdu, pokrywa koszty leczenia za granicą, nawet w przypadku zachorowania na Covid-19.

Składka pokrywa ubezpieczenie zgodnie z poniższym:

  • KL 60000 E
  • NNW 30000 zł
  • bagaż 5000 zł
  • OC 100000 E

Propozycje składek w przypadku zainteresowania ubezpieczeniem od uprawiania sportu wysokiego ryzyka - jazda na nartach poza trasami narciarskimi.

Przypominamy, że uprawianie sportów zimowych, w tym narciarstwo po wyznaczonych trasach, jest w zakresie ubezpieczenia które zapewniamy w cenie wyjazdu.

Jeśli przewidujecie Państwo jazdę poza wytyczonymi trasami, proponujemy dopłatę w wysokości 45 zł/cały wyjazd.

Ubezpieczenie Europa i basen Morza Śródziemnego – dopłata 45 pln/os za cały pobyt

  • a) KL 60000 E
  • b) NNW 30000 zł
  • c) bagaż 5000 zł
  • d) OC 100000 E

W przypadku zainteresowania wykupieniem polisy od sportów wysokiego ryzyka, prosimy o kontakt z naszym biurem.