Kurs na instruktora

Cena: od 1300 zł

Termin: I termin 02- 11.01.2018; II termin 11- 20.01.2018

Kurs na instruktora


KURS – INSTRUKTOR NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

(część specjalistyczna)

   

Kurs instruktora rekreacji ruchowej prowadzony przez UCEU AWFiS Gdańsk na podstawie porozumienia Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z dnia 23 listopada 2012 roku.

 

Instruktor rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo – rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników; w pracy zawodowej potrafi wykorzystać kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego


Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym i średnim  W programie kursu zawarte są zajęcia teoretyczne, zawierające: historię narciarstwa, analizę techniki, metodykę nauczania narciarstwa oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające opanowanie techniki użytkowej z zakresu narciarstwa zjazdowego, instruowania, treningi slalomów, organizacji zawodów i wycieczek narciarskich ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w górach.

  

TERMINY:

I termin  02- 11.01.2018 (przyjazd 02.01.2018r.  do godz.19.00)

II termin 11- 20.01.2018 (przyjazd 20.01.2018 r. do godz. 19.00)

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:  KRYNICA GÓRSKA, WIERCHOMLA, TYLICZ

 

ZAKWATEROWANIE:  D.W. KASZTELANKA- KRYNICA ZDRÓJ ul. Pułaskiego 33 (hotelkasztelanka@gmail.com)

 

KOSZT: Koszty zakwaterowania – 765 zł (nocleg + wyżywienie- śniadanie, II śniadanie, obiadokolacja 85 zł – x 9 dni).

 

Zaliczka w wysokości 200,-  płatna na konto: Jacek Mróz , Złockie 18 B, 33-370 Muszyna 46 1320 1537 3879 0900 3000 0001 z dopiskiem „kurs narciarski”- do 20.11.2017, pozostała kwota płatna na miejscu.

 

Koszty administracyjne kursu (części specjalistycznej): 1300 zł  (płatne w dwóch ratach) na konto: UCEU AWFiS Gdańsk ul. K. Górskiego City Bank Handlowy nr. 82 1030 1117 0000 0000 8899 5309 z dopiskiem „kurs narciarski”- I rata do 20.11.2017, II rata  przed terminem rozpoczęcia kursu.

 

Koszty wyciągów:   w zależności od miejsca zajęć.

 

Wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletność, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

  1. karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”(awf.gda.pl, studia podyplomowe i kursy – UCEU
  2. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  3. kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  4. oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udział w kursie ( może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem
  6. 1 fotografia w wersji elektronicznej- format jpg- rozmiar 3,28 cm (387 pikseli)x 2,62 cm x (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB (dostarczyć na płycie)
  7. potwierdzenie opłaty za kurs – przed rozpoczęciem kursu.

 

Zajęcia poprowadzi Instruktor Wykładowca SITN PZN  dr Krzysztof Makowski

Zgłoszenia i bliższe informacje-  tel. 502 680 393, e-mail: makowkamax@wp.pl.