Kurs na instruktora

Cena: 1050 zł

Termin: 09-16.02.2019; 16.02-23.02.2019.

Kurs kwaflifikacyjny i kurs na demonstratora


Kurs kwaflifikacyjny i kurs na demonstratora odbywają się nawyjazdach  do Cortiny D`ampezzo w terminie 09-16.02.2019 oraz w Pejo w terminie 16.02-23.02.2019.

Szczegóły na temat wyjazdów (kliknij w wybrane miejsce poniżej):

PEJO (VAL DI SOLE)

CORTINA D`AMPEZZO

PASSO TONALE

Kurs na stopień Kwalifikacyjny, Pomocnika Instruktora i Demonstratora PZN SITN – 5 dni po 5 h plus egzamin. Dla ambitnej młodzieży od 12 lat proponujemy kursy na stopień DEMONSTRATORA SZKOLNEGO – pierwszy krok w drodze do stopnia instruktorskiego.
Starsza młodzież (od 16 lat) może doskonalić swoje umiejętności narciarskie pod kątem przyszłego zawodu instruktora na tzw. kursie kwalifikacyjnym. Kurs ten daje dobre przygotowanie do pierwszego kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA. Kursy te prowadzą w imieniu Stowarzyszenia szkoły z licencją A+B, takie jak Paul Academy – 1050 zł.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie SITN: http://sitn.pl/szkolenie/

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS


Cena: 600 zł

Termin: 19-28.01.2019 i 1-10.02.2019

Kurs na stopień Pomocnika Instruktora PZN, Demonstratora i Kurs Kwalifikacyjny


Kurs na stopień Pomocnika Instruktora PZN zawiera dwie części – część techniczną i część metodyczno – sportową. Można wybrać jeden lub dwa tygodnie kursu.

Kurs na Demonstratora i Kurs Kwalifikacyjny – do wyboru jeden z poniżej podanych terminów.

 

Koszt za jeden tydzień – 600 zł

 

Miejsce kursu: Przywidz, Paczoskowo.

Terminy kursu:

Część techniczna: 19-28.01.2019

Część metodyczno-sportowa: 1-10.02.2019

Terminy i informacje znajdują się także na stronie SITN: http://sitn.pl/szkoly/paul-ski/terminarz/

Opis kursu znajduje się na stronie: http://sitn.pl/szkolenie/pomocnik-instruktora-pzn-stazysta

 

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS


Cena: 1300 zł

Termin: 02- 11.01.2019; 11- 20.01.2019

Kurs na instruktora


KURS – INSTRUKTOR NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO
(część specjalistyczna)

Kurs instruktora rekreacji ruchowej prowadzony przez UCEU AWFiS Gdańsk na podstawie porozumienia Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z dnia 23 listopada 2012 roku.

Instruktor rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo – rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników; w pracy zawodowej potrafi wykorzystać kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym i średnim W programie kursu zawarte są zajęcia teoretyczne, zawierające: historię narciarstwa, analizę techniki, metodykę nauczania narciarstwa oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające opanowanie techniki użytkowej z zakresu narciarstwa zjazdowego, instruowania, treningi slalomów, organizacji zawodów i wycieczek narciarskich ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w górach.

 

TERMINY:

I termin 02- 11.01.2019 (przyjazd 02.01.2019 r. do godz.19.00)

II termin 11- 20.01.2019 (przyjazd 20.01.2018 r. do godz. 19.00)

 

MIEJSCE ZAJĘĆ: KRYNICA GÓRSKA, WIERCHOMLA, TYLICZ

ZAKWATEROWANIE: D.W. KASZTELANKA- KRYNICA ZDRÓJ ul. Pułaskiego 33 (hotelkasztelanka@gmail.com)

 

KOSZT: Koszty zakwaterowania – 765 zł (nocleg + wyżywienie- śniadanie, II śniadanie, obiadokolacja 85 zł – x 9 dni).

Zaliczka w wysokości 200,- płatna na konto: Jacek Mróz , Złockie 18 B, 33-370 Muszyna 46 1320 1537 3879 0900 3000 0001 z dopiskiem „kurs narciarski”- do 20.11.2017, pozostała kwota płatna na miejscu.

Koszty administracyjne kursu (części specjalistycznej): 1300 zł (płatne w dwóch ratach) na konto: UCEU AWFiS Gdańsk ul. K. Górskiego City Bank Handlowy nr. 82 1030 1117 0000 0000 8899 5309 z dopiskiem „kurs narciarski”- I rata do 20.11.2017, II rata przed terminem rozpoczęcia kursu.

Koszty wyciągów: w zależności od miejsca zajęć.

Wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletność, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”(awf.gda.pl, studia podyplomowe i kursy – UCEU
kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udział w kursie ( może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem
1 fotografia w wersji elektronicznej- format jpg- rozmiar 3,28 cm (387 pikseli)x 2,62 cm x (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB (dostarczyć na płycie)
potwierdzenie opłaty za kurs – przed rozpoczęciem kursu.
Zajęcia poprowadzi Instruktor Wykładowca SITN PZN dr Krzysztof Makowski

Zgłoszenia i bliższe informacje- tel. 502 680 393, e-mail: makowkamax@wp.pl.